Chính sách đại lý

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của Fiko, Công ty trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân cùng hợp tác trong việc triển khai và phân phối Fiko

Các quy định và chính sách cho việc phát triển hệ thống Đại lý, thực hiện từ ngày 01/08/2018

Điều 1: Quy chế Đại lý bán hàng Fiko

Công ty quy định các điều kiện, thủ tục và công việc liên quan đến hoạt động giới thiệu, cung cấp sản phẩm của Fiko thông qua hệ thống Đại lý.

Điều 2: Các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

+ Đại lý: Là đơn vị/cá nhân thực hiện việc mua và bán Fiko cho khách hàng theo mức giá niêm yết.

+ Giá trị chiết khấu: Tùy theo từng giai đoạn và thời điểm, Công ty sẽ quyết định mức chiết khấu cho từng sản phẩm mà Đại lý được hưởng khi tiếp thị, giới thiệu và bán được sản phẩm.

Điều 3: Phương châm hợp tác:

+ Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

+ Hợp tác trên cơ sở WIN – WIN vì lợi ích và tôn trọng sự hợp tác của cả hai bên.

+ Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

+ Cam kết bảo vệ tối đa cho Quý đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

Điều 4: Đối tượng làm Đại lý: Tất cả các tổ chức/cá nhân hoạt động trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Điều 5: Điều kiện làm Đại lý:

+ Am hiểu về sản phẩm thiết bị gia dụng và có kinh nghiệm tiếp thị, bán hàng.

+ Có tiềm lực về tài chính

+ Có khả năng quảng bá thương hiệu, sản phẩm trong phạm vi thị trường do đơn vị/cá nhân đó quản lý.

Điều 6: Thủ tục đăng ký làm Đại lý:

Mọi tổ chức/cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 5 của Quy chế này, có nhu cầu làm Đại lý Fiko, thực hiện các bước sau:

+ Gửi mail: Contract@Fiko.vn để được hướng dẫn và tư vấn chi tiết.

Sau thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký làm Đại lý của Fiko, Phòng phát triển hệ thống có trách nhiệm trả lời tổ chức/cá nhân đăng ký.

Hợp đồng Đại lý là văn bản thoả thuận có giá trị pháp lý cao nhất là cơ sở nguyên tắc cho sự hợp tác giữa hai bên.

Điều 7: Trách nhiệm và quyền lợi của Đại lý

Trách nhiệm:

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm và làm công tác thị trường nhằm phục vụ cho việc bán Fiko.

+ Thanh toán đầy đủ giá trị các đơn hàng mà Đại lý nhập

+ Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản theo hợp đồng đã ký giữa Công ty với Đại lý.

+ Đảm bảo doanh số theo quy định.

Quyền lợi:

+ Được hưởng chiết khấu hấp dẫn trên mức giá gốc đã được niêm yết.

+ Được xét thưởng doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

+ Được ghi địa chỉ của các đại lý trên website và trong nội dung mà Công ty tham gia quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Được hỗ trợ truyền thông, quảng cáo, marketing từ Công ty.

+ Tư vấn – Hỗ trợ chuyên môn và thông tin cho Bên B trong việc giao dịch bán hàng.

+ Được Công ty hỗ trợ, phối hợp trong công tác vận hành hoạt động của đại lý.

+ Được Công ty hướng dẫn và giới thiệu khách hàng tại địa bàn tới Đại lý.

+ Cung cấp cho Bên B đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết để Bên B có thể quảng bá thương hiệu Fiko.

+ Ngoài ra còn có các hỗ trợ và phối hợp khác với bên B tùy theo tình hình thị trường, tùy theo thời điểm và tình huống cụ thể nhằm mục tiêu phát triển thị trường của Fiko trong địa bàn.

Điều 8: Tổ chức thực hiện quy chế

Giao Phòng phát triển hệ thống:

+ Tiếp nhận đơn xin làm Đại lý.

+ Tổ chức triển khai, phổ biến quy chế này tới các Đại lý.

+ Thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình hoạt động của các Đại lý từ đó đề xuất các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy doanh thu của đại lý.

+ Thường xuyên cập nhật doanh số của các đại lý, tạo cơ sở đánh giá, bình xét, xếp hạng đại lý theo từng năm.

+ Hoạch toán đầy đủ doanh số của các Đại lý nhằm ghi nhận đúng, đủ doanh thu theo từng nhóm mã hàng, mã sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ bộ phận phát triển hệ thống đại lý: Email: Contact@Fiko.vn

khac rong